1299000
image image Тарифы image image image image
image
Посредством какой рекламы Вы
узнали о компании UZDIGITAL TV?

Profilaktika ishlari

 

Toshkent shahri. 42-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Toshkent shahri. 41-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Toshkent shahri. 37-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Toshkent shahri. 29-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

 

Toshkent shahri. 31-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Toshkent shahri. 30-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Toshkent viloyati 48-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

17

2

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00
 

Toshkent viloyati 28-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

17

2

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

 

Andijon viloyati 27-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Andijon viloyati 37-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Andijon viloyati 33-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Farg’ona viloyati 24-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Farg’ona viloyati 22-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Farg’ona viloyati 29-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Namangan viloyati 36-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Namangan viloyati 30-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Namangan viloyati 32-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Samarqand viloyati 38-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Samarqand viloyati 41-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Navoiy viloyati 43-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

4

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Navoiy viloyati 45-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

 

Buhoro viloyati 33-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

Buhoro viloyati 40-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

Qashqadaryo viloyati 41-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

Qashqadaryo viloyati 46-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

Xorazm viloyati 34-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

Xorazm viloyati 47-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

Qoraqalpog'iston Respublikasi 34-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00

Qoraqalpog'iston Respublikasi 48-ТВК

Profilaktika ishlarining sanasi va davomiyligi

Yanvar

Aprel

Noyabr

Sana

16

1

5

Davomiyligi

5 soat

5 soat

5 soat

Ishning boshlanish va tugash vaqti

01:00-06:00

01:00-06:00

01:00-06:00